Facebook YouTube Flickr
Facebook YouTube Flickr
Wybierz kraj

Aktualności - Kibicowska Promocja

                                                                                             Warszawa, 03 wrzesień 2018 r.

 

 

Regulamin promocji „Kibicuj naszym razem z MAN i otrzymaj szalik gratis!”

 

§1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Promocji „Kibicuj naszym razem z MAN i otrzymaj szalik gratis!” zwanej danej „Promocją”.
 2. Przystąpienie do warunków Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Obszarem działania promocji jest Rzeczypospolita Polska.
 4. Promocja trwa od 03.09.2018 do 30.11.2018 lub do wyczerpania zapasów.
 5. Organizatorem Promocji jest firma MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wolicy, Al. Katowicka 9, 05–830 Nadarzyn, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS 0000042934, o kapitale zakładowym wysokości 55 215 500 PLN, NIP 534–21–69–325.
 6. Współorganizatorem Promocji  jest firma Adliner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Locci 18, 02–928 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043544, NIP 951–19–34–659, o kapitale zakładowym w wysokości 300 000 PLN w pełni wpłaconym.

 

§2. Warunki uczestnictwa w Promocji

 1. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Aby skorzystać z Promocji wystarczy w okresie jej trwania, tj. od 03.09. do 18.11.2018 złożyć zamówienie na dowolny gadżet dostępny na platformie Klubu MAN Trucker’s World w „Katalogu Nagród” lub „Katalogu Promocji”.

§3. Prawa i obowiązki uczestnika Promocji

 1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 2. Każdy uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Promocji. W tym celu należy po złożonym zamówieniu przesłać informację o rezygnacji z uczestnictwa w Promocji na adres mailowy: man-truckers-world@aimc.pl lub poinformować o tym pracownika infolinii w godzinach jej pracy pod numerem: 500 000 246 maksymalnie do godziny 15:00 tego samego dnia, którego zamówienie zostało złożone lub w przypadku zamówienia złożonego po godzinie 15:00, maksymalnie do godziny 15:00 dnia następnego.

§4. Prawa i obowiązki Organizatorów Promocji

 1. Organizator zobowiązuje się, w czasie trwania Promocji lub do wyczerpania zapasów, do wysyłki razem z każdym zamówieniem gadżetów, dostępnych w ofercie Klubu MAN Trucker’s World, 1 sztuki szalika kibica
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji w przypadku wyczerpania szalików promocyjnych lub z innych ważnych przyczyn.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. doręczenie i terminowość doręczenia nagród za pośrednictwem firm świadczących usługi kurierskie.

 

§5. Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Klubu www.man–truckers–world.pl
 2. Informacje dotyczące szczegółów Promocji można uzyskać pod numerem infolinii 500 000 246. Infolinia czynna jest w dni powszednie od godziny 9:00 do16:00.
 3. Adres do korespondencji:
  Adliner Sp. z o.o.
  ul. Locci 18
  02–928 Warszawa
  e–mail man-truckers-world@aimc.pl
 4. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji:
  1. Reklamacje, co do przebiegu Promocji przysługują jedynie jej Uczestnikom.
  2. Reklamacje należy składać na adres do korespondencji, bądź wysłać drogą elektroniczną z adresu e–mail podanego podczas rejestracji na adres e–mail man-truckers-world@aimc.pl
  3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klubowicza, dane kontaktowe oraz dokładny opis sytuacji wraz ze wskazaniem przyczyny reklamacji.
  4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
  5. Podjęte przez Organizatora decyzje dotyczące reklamacji są ostateczne, Uczestnik zostanie poinformowany o decyzji w takiej samej formie, w jakiej złożył reklamację.
DOŁĄCZ DO KLUBU I DOSTRZEŻ JEGO ZALETY.

Nie należysz jeszcze do Klubu MAN Trucker's World? Wiele atrakcji, zniżek
i przywilejów czeka na Ciebie.

 

Zarejestruj się